Társadalombiztosítási információ

A TBinfo oldala információkat kínál a társadalombiztosítás szerteágazó részei között, úgy mint: táppénz, gyermekekkel kapcsolatos támogatások, munkanélküliségi ellátások, álláskeresési járadékok, szociális és nyugellátás, vagy épp vállalkozói járulékfizetés. A társadalombiztosítás rendszere a társadalom tagjainak közös kockázatvállalásán alapuló rendszer, melynek célja, hogy a társadalombiztosítási rendszerben lévő tagok tartalékot tudjanak képezni mindaddig, míg önmagukról képesek gondoskodni. Amennyiben betegség, munkaképtelenné válás, eltartó elvesztése, vagy más egyéb kockázatok fennállnak, úgy a jogosult igénybe veheti a rendszer által biztosított ellátásokat. A magyarországi társadalombiztosításnak két ága van, az Egészségbiztosítás és a Nyugdíjbiztosítás, melynek változásairól tájékoztatjuk olvasóinkat. A TBinfo oldala semmilyen formában nem áll kapcsolatban állami intézményekkel, az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, azokért felelősséget nem vállalunk.

A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. A jogszerzőre előírt feltétel, hogy a halál időpontjában a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idővel rendelkezzen, vagy saját jogú nyugellátásban részesüljön. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat ideiglenes özvegyi nyugdíj és özvegyi nyugdíj illeti meg.

Információ Társas vállalkozások, társas vállalkozók járulékfizetéséről.

Információ az egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettségeiről.

Tartalmazza a 2012. január 1.-től bekövetkezett változásokat.Az egészségbiztosítás keretében üzemi baleset következtében igénybe vehető ellátások:

  • baleseti egészségügyi szolgáltatás,
  • baleseti táppénz,
  • baleseti járadék.

A nyugdíjbiztosítás keretében üzemi balesettel kapcsolatosan igénybe vehető ellátás:

  • baleseti hozzátartozói nyugellátás.

Gyermekgondozási díjra jogosult a biztosítási jogviszonyban álló szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - anya esetében a szülést - megelőző 2 éven belül legalább 365 napon át biztosított volt és a gyermeket a saját háztartásában neveli.

Ha az anya terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, és ennek időtartama alatt a biztosítási jogviszonya megszűnt, jogosult lehet gyermekgondozási díjra, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően 2 éven belül legalább 365 napon át biztosított volt.

Az Ebtv. 2012. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján bővült azon személyek köre, akik terhességi-gyermekágyi segélyre lehetnek jogosultak.

2011. december 31-ig hatályos rendelkezések alapján terhességi-gyermekágyi segélyre kizárólag a szülő nő, illetve a csecsemőt örökbe fogadó nő volt jogosult. Minden egyéb esetben a csecsemőt gondozó személy terhességi-gyermekágyi segély helyett csak gyermekgondozási díjra lehetett jogosult.

Tartalmazza a 2013. január 1.-től bekövetkezett változásokat.

A gyermekápolási táppénz (GYÁP) jogosultsági feltétele megegyezik a táppénz általános jogosultsági feltételével. A pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett biztosított, a biztosítás fennállása alatt a beteg gyermekének ápolása miatti keresőképtelensége esetén gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot.

Tartalmazza a 2012. január 1.-től bekövetkezett változásokat.A táppénz összegének megállapítását több tényező befolyásolja:

  • az irányadó időszak és ezen belül a számítási időszak,
  • milyen jövedelmek képezik a táppénz alapját,
  • hogyan kell kiszámítani a táppénz alapját képező kereset napi átlagát (osztószám,).
  • mérték, és a táppénz maximuma

A társadalombiztosítás pénzügyi egyensúlyának biztosítása érdekében került bevezetésre a betegszabadság jogintézménye 1992. január 1-jével. A betegszabadság sajátos formája a fizetett szabadságnak, amely a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége alapján illeti meg. Táppénz a naptári évben kizárólag akkor jár, ha a munkavállaló a naptári évre járó betegszabadságát teljes mértékben kimerítette.

Társadalombiztosítás alapfogalmak.